Četvrti seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

2098

Mreža CHRIS, Odbori za ljudska prava u Srbiji organizovala četvrti seminar Mreže pravne pomoći CHRIS, u Nišu, u prostoru Odbora za ljudska prava Niš, 30.juna 2004.

Za razliku od prva tri seminara koja su posluzila za stvaranje Regionalnog pula advokata i upoznavanje sa samim projektom i načinom sprovođenja projekta Mreže pravne pomoći, četvrti seminar je početak predavanja i radionica za advokate iz CHRIS-ovog regionalnog pula advokata po planu treninga.

Nakon uvodnih napomena Dragana Djordjevića, koordinatora Mreže pravne pomoći CHRIS i Dušana Prvulovića koordinatora Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, predavaći Dušan Ignjatović, advokat,PILI i žarko Petrović, advokat, YUCOM su obradili sledeće teme:

· Tortura po međunarodnim standardima;
· Tortura i domaće zakonodavstvo;
· Slučajevi torture pred medjunarodnim organima;
· Slučajevi torture pred domaćim pravosuđem

Gosti seminara bili su predstavnici Odbora za ljudska prava Valjevo i Odbora za ljudska prava i slobode Kuršumlija.