Peti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2077

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je peti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Medija Centar Niš, 29. jula 2004.godine.

Tema seminara je bila Diskriminacija, a predavačica mr Tatjana Papić, Beogradski centar za ljudska prava. Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Đorđevića i Dušana Prvulovića, razgovarano je o sledećem:

– Pojam diskriminacije
– Međunarodni instrumenti o zabrani diskriminacije
– Međunarodni nadzor
– Jednakost pred zakonom i jednaka zakonska zaštita
– Nedozvoljeni osnovi razlikovanja
– Evropski sud za ljudska prava (ECHR) i diskriminacija
– Direktna i indirektna diskriminacija
– Afirmativna akcija/pozitivna diskriminacija

Na ovom seminaru gosti Mreže CHRIS bili su predstavnici sledećih NVO iz Srbije:

– Borivoje Džambrić, predsednik, Vlaška liga za ljudska prava
– Rašid Kurtić, potpredsednik, Nacionalni savet Roma
– Farush Islami, koordinator, Odbor za ljudska prava Bujanovac

Advokati i pravnici Mreže CHRIS su imali priliku da razmene iskustva sapredstavnicima naedenih organizacija, da čuju njihovo vičenje problema kao predstavnika nacionalnih manjina, razgovaraju o informacijima i dokumentaciji o slučajevima kršenja ljudskih prava i uopšte kako se većina odnosi prema njima kao pripadnicima manjinskih zajednica. Takođe, razmatrani su slučajevi diskriminacije pred domaćim pravosudjem, kao i slučajevi koje procesuira Mreža CHRIS

Gosti seminara bili su predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode Kuršumlija.