Borba protiv anticiganizma na zapadnom Balkanu

2116

Treći po redu Regionalni samit Roma na Zapadnom Balkanu organizovan je u 20. i 21. novembra u  Prištini. Ovogodišnji  samit imao je  cilj promociju i jačanje regionalnu saradnju u prevazilaženju izazova i problema sa kojima se Romi suočavaju na zapadnom Balkanu, kao i da omogući učesnicima da kroz razmeu  iskustva  nauče jedni od drugih, podstiču nove inicijative i regionalnu saradnju.

Regionalni samit Roma za zapadni Balkan 2017.  Fokusiro  se na diskusiju i analizu trenutnih tema i trendova koji su relevantni za prava Roma,  kontinuiranu borbu protiv anticiganizma, najnovije evropske sudske prakse u vezi sa pravima Roma, osnaživanje Romkinja i način na koji mediji izveštavaju i govore o Romima. Ovo je bila još jedna prilika da se  apeluje na vlade zemalja Zapadnog Balkana da u celosti primene međunarodne standarde ljudskih prava. Mrežu Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS predstavljala je koordinatorka pravnog tima Mreže CHRIS Marija Demić, koja je imala izlaganje na panel diskusiji posvećenoj osnaživanju Romkinja.

“Civil Rights Defenders Regionalni Samit Roma je okupio aktiviste i ponudio im prostor gde oni mogu da razmene iskustva i razviju strategije kako bi se obratili zajedničkim izazovima anticiganizma na Zapadnom Balkanu, Švedskoj i u Evropi” rekao je John Staffer, Pravni Direktor Civil Rights Defenders.

U organizaciji  Civil Rights Defenders na trećem Regionalnom Roma samitu učestvovalo je 90 učesnika iz: Albanije, Bosne I Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije, Turske, Mađarske i Švedske.