Alternativni izveštaj o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

2087

Alternativni izveštaj o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji podnet je Savetu Evrope 30. juna 2007. godine. Predmet monitoringa Vojvođanskog centra za ljudska prava bio je stepen zaštite manjinskih jezika u Vojvodini, dok je istovremeno, u okviru Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), sprovodio aktivnosti monitoringa pomenutih prava u Srbiji.