38 organizacija podržava saopštenje: Profesor je bio bolji

2098

Organizacije civilnog društva upozoravaju narodne poslanike i javnost da vladajuća većina u Skupštini Srbije nastavlja sa praksom ignorisanja organizacija civilnog društva, kao i da je ponovo za funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predložila osobu koja ne ispunjava uslove propisane Zakonom o zabrani diskriminacije.

Demokratska stranka predložila je novu kandidatkinju za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ignorišući već postojeći predlog iza koga je stalo više od 200 organizacija civilnog društva. Ovakvo ponašanje Demokratske stranke ozbiljno narušava teško uspostavljeno poverenje između vlasti i civilnog društva. Uprkos isteku svih zakonskih rokova, Demokratska stranka odbacila je Gorana Miletića, koga je uz podršku organizacija civilnog društva predložila poslanička grupa Liberalno demokratske partije bez ijednog argumenta.

Kandidatkinja Demokratske stranke ovog puta je Nevena Petrušić, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Podsećamo javnost da su nevladine organizacije oštro osudile njenu odluku da u septembru 2008. godine dozvoli održavanje tribine na Pravnom fakultetu u Nišu čiji cilj je bio relativizacija i negiranje genocida u Srebrenici. Kandidatkinja Petrušić ne samo da se nije usprotivila održavanju ovakve tribine, što bi se moglo očekivati od ličnosti koja je predložena za funkciju Poverenika, već je i javno tvrdila da se osporavanjem zločina genocida iznose politički stavovi.

Ova tribina predstavljala je inaće samo jednu od tribina koje se svakog meseca redovno organizuju na Pravnom fakultetu od strane ultradesničarskih organizacija, bez ikakvog formalnog odobrenja uprave fakulteta, plađanja naknade i uz proteste brojnih profesora tog fakulteta.

Upozoravamo da kandidatkinja Petrušić ne ispunjava zakonom propisane uslove koji se odnose na visoke stručne i moralne kvalitete potrebne za izbor na funkciju Poverenika za ravnopravnost građana jer je odlukama nadležnih državnih organa nesumnjivo utvrćeno da je u svom dvogodišnjem mandatu Dekanice Pravnog fakulteta u Nišu svesno kršila brojne propise, među kojima su i oni koji se odnose na ustavom zajamčena prava građana (u prilogu su navedene četiri grupe slučajeva njenog protivzakonitog postupanja).

Pozivamo Demokratsku stranku da još jednom proceni kvalitet oba ponuđena kandidata i da razmotri argumente koje su za izbor Gorana Miletića pružile brojne organizacije civilnog društva i pojedini saveti nacionalnih manjina. Pozivamo i kandidatkinju Petruši? da se javno oglasi povodom nesprečavanja relativizacije genocida govora mržnje u prostorijama svog fakulteta.

Organizacije civilnog društva potpisnice saopštenja:

 1. Anti Trafiking Centar – ATC
2. Centar za unapređivanje pravnih studija, CUPS
3. Centar za integraciju mladih
4. CHRIS
5. Centar za mir i razvoj demokratije
6. Centar za kulturnu dekontaminaciju
7. Centar za evroatlanske studije
8. Centar za ljudska prava Niš
9. Fond za humanitarno pravo
10. Forum nevladinih organizacija Kraljevo
11. Gayten LGBT
12. Građanski centar Kragujevac
13. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
14. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
15. Inicijativa mladih za ljudska prava
16. Inkluzivni pokret
17. LABRIS
18. LINET
19. Mental Disability Rights Initiative Serbia
20. Narodni parlament Leskovac
21. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine
22. Naša kuća
23. Novinska agencija TimocPress
24. PRAXIS
25. PAAD Centar za sociokulturološke izuzetnosti Novi Bečej
26. Regioalni centar za manjine
27. Resurs centar Beograd
28. Resurs centar Stari Grad
29. Resurs centar Čukarica
30. Ruke prijateljstva, Kraljevo
31. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava
32. Sandžački intelektualni krug
33. Savez Vlaha Srbije
34. Udruženje studenata sa hendikepom35. Vojvođanski građanski centar
36. Vojvođanski romski centar za demokratiju
37. Žene u crnom
38. Ženski forum Negotin