Tag: PDP

Civilno društvo predlaže da Nevena Ružić rukovodi institucijom Poverenika

Više od 100 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika stručne i naučne zajednice poziva narodne poslanike da podrže Nevenu...

Inicijativa za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Koalicija 17 organizacija ciivlnog društva poslala je Vladi Srbije inicijativu za hitno usvajanje novog Zakona o zaštite podataka o ličnosti. Trenutno važeći Zakon o...

Internet slobode i zaštita privatnosti u Srbiji: Pravni okvir, dobre prakse i izazovi

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM organizovao je 28. aprila 2017. fokus grupu sa advokatima, novinarima i predstavnicima organizacija civilnog društva iz Niša. Sastnak...
video

RTV Bella Amie, Iz(među) redova 29.01.2015.

RTV Bella Amie, Iz(među) redova 29.01.2015. Zaštita ličnih podataka!? Gosti:Milan Krstev, koordinator pravne službe Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Miloš...

Zaštita podataka o ličnosti – prezentacija u Pravno-poslovnoj školi u Nišu

U ponedeljak, 19.05.2014. godine u prostorijama Pravno-poslovne škole u Nišu sa početkom u 12 časova održana je prezentacija na temu zaštite ličnih podataka. Sa...

Održana Konferencija o zaštiti ličnih podataka i bezbednosti podataka na Internetu

U sredu 14. maja, u prostorijama Regionalne privredne komore u Nišu, održana je „Konferencija o zaštiti ličnih podataka i bezbednosti podataka na Internetu“, kojoj...

Spot “Zaštita privatnosti u Srbiji”

U okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo”, Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) u saradnji sa Mrežom Odbora za...

RTV Bella Amie, Između redova 28.05.2013.

RTV Bella Amie, Između redova 28.05.2013 - "Trgovina" ličnim podacima   Razgovor povodom  analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa Marijom Mirković i...
video

RTV Belle Amie Iz(među)redova 08.04.2013.

RTV Belle Amie Iz(među)redova 08.04.2013. Gosti: Dragan Đorđevic,koordinator Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Milan Krstev,koordinator pravne službe Mreže CHRIS. Urednik...

Dokumenti