Zaštita podataka o ličnosti – prezentacija u Pravno-poslovnoj školi u Nišu

2182

U ponedeljak, 19.05.2014. godine u prostorijama Pravno-poslovne škole u Nišu sa početkom u 12 časova održana je prezentacija na temu zaštite ličnih podataka. Sa učenicima Pravno-poslovne škole  iz Niša na temu privatnosti i zaštite iste razgovarao je pravnik Odbora za ljudska prava iz Niša Milan Krstev. Nakon prezentacije i upoznavanja učenika sa osnovama zaštite prava na privatnost kao jednog od elementarnih ljudskih prava zaštićenog Ustavom i nizom drugih akata,kroz niz primera iz prakse, učenici su uzeli aktivno učešće u radu i pokazali izuzetno interesovanje za temu zaštite ličnih podataka i slučajeva zloupotreba od strane raznih rukovaoca podacima.

Prezentaciji je prisustvovalo oko tridesetak učenika Pravno-poslovne škole iz Niša.