TV emisija – Pristupačnost javnih objekata za osobe sa invaliditetom u Nišu

2026

Projekat “Jednakost za sve” koji je realizovao Odbor za ljudska prava Niš, imao je za cilj informisanje osoba sa invaliditetom u cilju smanjenja diskriminacije i stvaranja pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice. Projektom je bilo predviđeno snimanje 5 TV emisija sa temama Pristupačnost, Participacija osoba sa invaliditetom, Zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Zdravstvo i socijalna zaštita i Jednako i dostupno obrazovanje za sve i tribina kao poslednja aktivnost koja je sumirala svih pet tema i istaknula važnost i obaveznost poštovanja principa jednakosti i ravnopravnosti svih građana Niša. Svih 5 TV emisija i jedna TV tribina emitovane su na Niškoj televiziji.

Emitovanje emisija sa navedenim temama su osim informacija bitnih za osobe sa invaliditetom, uključile i ljudsku priču samih osoba sa invaliditetom, kao i odgovorna lica koja su govorila o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, ali i o sistemskom rešavanju problema. Sam koncept emisija je uticao na veće informisanje građana/ki Niša i donosioce odluka o svakodnevnim problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, kao i ohrabrivanje osoba sa invaliditetom da uzmu aktivno učešće u lokalnoj zajednici. Sa druge strane, uspeli smo da realizacijom ovog projekta dodatno podignemo političku vidljivost osoba sa invaliditetom u Nišu, i povežemo sa drugim aktuelnim projektima koji se direktno tiču osoba sa invaliditetom, kako Odbora za ljudska prava Niš tako i državnih institucija.

Prva esmisija bila je posvećena Pristupačnosti javnih objekata za osobe sa invaliditetom. O pristupačnosti su govorili Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš, Katica Ranđelović, predsednica Centra za samostalni život invalida u Nišu, Peko Ristić, član Udruženja distrofičara Niša, Aneta Ilić, članica Udruženja paraplegičara nišavskog okruga, Milan Krstev, Pravnik Odbora za ljudska prava Niš, kao i dr Aleksandar Keković, prof. Arhitektonskog fakulteta u Nišu i Dušica Davidović, članica Gradskog veća.

Projekat “Jednakost za sve” realizovan je uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.