Forum građana

2111

Projekat ima za cilj konkretni doprinos poštovanju i primeni Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom u smislu stvaranja dostupnog okruženja osobama sa invaliditetom.

Tim povodom biće organizovana dva Foruma građana, na kojima će prisustvovati poslanici Narodne skupštine Republike Srbije iz Niša, kao i predstavnici lokalnih organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom.

Predstavnici organizacija i poslanici će imati priliku da na ovim forumima razgovaraju o problemu (ne)dostupnosti objekata od javnog značaja osobama sa invaliditetom i eventualnim rešenjima ovog problema.

 Odbor za ljudska prava Niš realizuje zahvaljujući podršci Misije OEBS-a u Srbiji projekat Forum Građana.