Budućnost personalne asistencije u Srbiji

2072
Foto: Roma World

Zakon o socijalnoj zaštiti koji je usvojen pre 8 godina u svim gradovima i opštinama se ne poštuje kada je u pitanju personalna asistencija.

Naime, posle osam godina od donošenja ovog zakona koji jasno precizira pravila i uslove za sprovođenje ove usluge, većina lokalnih samouprava u Srbiji nije preuzela obavezu predviđenu ovim zakonom i nije pokrenula organizovanje servisa personalne asistencije za osobe sa invaliditetom. Grad Niš jeste jedan od najsvetlijih primera u ovom poslu, na godišnjem nivou iz budžeta se odvaja od 12-14 miliona dinara za ove potrebe.