“Poštuj različitosti – Jednakost za sve”

2170

Projektom „Poštuj različitost-Jednakost za sve“, Mreža CHRIS želi da ojača zaštitu prava ugroženih grupa posebno osoba koje žive sa invaliditetom, da se predvide posebne budžetske linije i određeni iznosi u budžetima za 2012. godinu, u četiri grada u Srbiji, kroz pozitivan uticaj na lokalne skupštinske odbornike kako bi se počelo sa uklanjanjem arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim prilazima do objekata javnih vlasti, zdravstva, kulture, obrazovanja i drugim institucijama koje su u oblasti odgovornosti lokalne samouprave u Novom Sadu, Valjevu, Negotinu i Novom Pazaru.

Ovim projektom, Mreža CHRIS želi da poveća aktivno učešće građana u donošenju odluka u sve četiri lokalne zajednice u Srbiji. Pored toga, ova implementacija projekta podrazumeva odgovornost lokalnih predstavnika vlade u pogledu poštovanja ljudskih prava svih građana bez obzira na njihova lična svojstva,  kao i primenu zakona i propisa u punom kapacitetu.

Realizacija projekta Poštuj različitosti-Jednakost za sve će biti javni i pravni proces zagovaranja koji će se sastojati iz dve faze:
– Istraživanje i prikupljanje činjenica za proces javnog zagovaranja;
– Kampanja javnog zagovaranja;

Budžet: 30.547 USD

Donator: Balkanski fond za demokratiju

Period trajanja realizacije projekta: 5 meseci

Mesto realizacije projekta: Novi Sad, Valjevo, Novi Pazar, Negotin