(Ne)Implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije

2017

Odbor za ljudska prava Bujanovac, kancelarija Mreže CHRIS u Bujanovcu organizovao  je 27. juna 2016 godine u Bujanovcu prezentaciju analize pod nazivom “(Ne)Implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije”. Analiza je jedna od aktivnosti realizovanih u okviru projekata „Jačanje stabilnosti na jugu Srbije, kroz integraciju albanske nacionalne manjine“ i sadrži sublimaciju rezultata implementacije tri sporazuma koja su potpisali predstavnici države i albanske zajednice na jugu Srbije: 2001., 2009. i 2013. godine

Napredak na jugu Srbije postignut je u integraciji Albanaca u lokalnim inistitucijama vlasti, razvoju infrastrukture, obrazovanju, zdravstvu, bezbednosti i stabilnim i induvidualnim pravima,  ali smo zabrinuti zbog prekida razgovora sa centralnim vlastima, integracijama u okružnim i republičkim institucijama, a vidljiv je slab  napredak u privredi i kolektivnim ljudskim pravima, rekao je Belgzim Kamberi, predsednik Odbora za ljudska prava iz Bujanovca na prezentaciji analize  „(Ne)Implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije“.

Kamberi je istakao da namera istraživanja nije bilo da se pravi politička platforma već da se prikaže statističko stanje u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. „Važna je i pohvalna uloga vladinog Koordinacionog tela, preko koga je u tri opštine od 2001. godine do sada država investirala 6 milijardi dinara, uglavnom, u infrastrukturne projekte“, istakao je Kamberi. On je komentarišući rad Koordinacionog tela kao pozitivno izdvojio socijalnu pomoć, subvencije malim i srednjim preduzećima, donacije, stipendije, otvaranje odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u Medveđi, a pohvalio je i otvaranje Vanbolničkog porodilišta u Preševu.

Prisutnima se obratila i Polin Montone Gacaferi, zamenica Švajcarskog ambasadora, koja je rekla da je fokus Švajcarske osiguranje stabilnosti i obezbeđivanje razvoja Preševa, Bujanovca i Medveđe, te da bi analiza trebalo da posluži za nastavak razgovora sa vlastima u Beogradu kao i da osigura uslove za dalji napredak opština. Montone Gacaferi je istakla da je uočen napredak i posebno istakla otvaranje Vanbolničkog porodilišta i Odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu. Pored predstavnika civilnog društva, političkih partija, medija, predstavnika Koordinacionog tela, skupu su prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice koji su izneli zajednički stav da je budućnost ekonomskog razvoja podsticanje privatnog preduzetništva. Prisutnima su se obratili i novoizabrani predsednik opštine Bujanovac, Šaip Kamberi i Šćiprim Arifi, predsednik Alternative za promene i kandidat za predsednika opštine Preševo.

Realizacija projekta započeta je  2015.godine, zahvaljujući podršci Ministarstva inostranih poslova Švajcarske i Fondacije za otvoreno društvo.  Analiza je publikovana na srpskom i albanskom jeziku i možete je preuzeti na sledećim linkovima:

(Ne)implementacija vladinih sporazuma u vezi sa jugom Srbije

(Non)implementation of the agreement of the governments relating to the south of Serbia