Obrazovanje na albanskom jeziku-okrugli sto u Preševu

2045

Odbor za ljudska prava Bujanovac / kancelarija Mreže CHRIS u Bujanovcu organizovao je 14. juna  u Preševu okrugli sto na temu „Obrazovanje na albanskom jeziku“. U razgovoru su učestvovali  predstavnici nadležnih institucija,  lokalnih samouprava Bujanovac i Preševo, predstavnici Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa i  Misije OEBS u Srbiji.

Ova javna debata je deo projekata „Jačanje stabilnosti na jugu Srbije, kroz integraciju albanske nacionalne manjine“, koji implementuje Odbor za ljudska prava, sa sedištem u Bujanovcu.

Projekat se finansira od strane Мinistarstva spoljnih poslova Švajcarske i Fondacije za Otvoreno Društvo.