Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava podneta ujedinjena lista pitanja za treći Periodični izveštaj Republike Srbije

2154

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je zajedno sa pojedinim organizacijama civilnog društva i sindikatima, povodom razmatranja primene Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Komitetu UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava dostavila izveštaj o tipičnim problemima u primeni Pakta sa predlozima liste pitanja za Republiku Srbiju. Cilj dostavljanja izveštaja je da se kroz uticaj na davanje preporuka Komiteta podstakne unapređenje zaštite i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

Ukazujući da državni izveštaj ne sadrži dovoljno analize stanja i da neki značajni podaci nisu izneti, predstavnici organizacija civilnog društva i sindikata su zajednički izvestili Komitet u vezi primene Pakta u oblastima njihovog delovanja, smatrajući da ovaj izveštaj predstavlja dobru priliku da se ukaže na najvažnije probleme u pogledu ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava.

Pored A 11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava koja je koordinarala proces, organizacije koje su učestvovale u sastavljanju izveštavaja su: Centar za politike emancipacije, Clean clothes campaign, Centar živeti uspravno, Ekumenska humanitarna organizacija, Savez samostalnih sindikata Kragujevca, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, Institut za urbane politike, MS Platforma Srbije, Udruženje za radna prava žena – Roza, Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Odbor za ljudska prava Niš.

Celokupan izveštaj, koji je dostupan samo na engleskom jeziku, možete preuzeti ovde