Ljudi u kolicima, i pored upozorenja, diskriminisani na javnoj raspravi o diskriminaciji

2080
Foto: Južne vesti, Jovana Adamović
  13:54, 6. 9. 2019. Autor:J.Adamović Izvor:Južne vesti 

Javna rasprava na kojoj je bilo reči o zabrani diskriminacije – diskriminisala je ljude u kolicima, jer je održana na spratu Skupštine grada kojem oni nisu mogli da pristupe. Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava Niš istakao je da je ogorčen zbog toga što je Ministarstvo za socijalna pitanja, kao organizator, i pored upozorenja da je sala nepristupačna osobama sa invaliditetom, upravo tu organizovalo debatu.

Govorilo se o zabrani diskriminacije, a ljudi u kolicima diskriminisani; foto: JV-J. A.

Nije prvi put da Ivan Novković iz organizacije PONS ne može da učestvuje na nekoj gradskoj debati. I ovog jutra ostao je kraj stepenica u hodniku niške Skupštine, dok se pripremao početak javne rasprave o zabrani diskriminacije. Lifta u zgradi nema, te nije mogao do sale na drugom spratu, u kojoj se raspravljalo o temi koja se upravo njega tiče.

Govorilo se o zabrani diskriminacije, a ljudi u kolicima diskriminisani; foto: JV-J. A.

Oštar protest i ogorčenje zbog toga iskazao je Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava. Ogorčenje je tim pre veće zato što je Ministarstvu rada ukazano na činjenicu da je taj prostor nedostupan i nažalost ovo je izmešu ostalog i jedna jako loša poruka koju kao društvo šaljemo našim sugrađanima kojih se ovaj zakon najviše tiče, a kad su antidiskriminacione norme u pitanju, osim pravne zaštite i pravne satisfakcije, važno je i dostojanstvo koje je na ovaj način danas grubo urušeno našim sugrađanima – istakao je Đorđević.

Govorilo se o zabrani diskriminacije, a ljudi u kolicima diskriminisani; foto: JV-J. A.

Nakon njegovog insistiranja – Novkovića su radnici preneli do sale. Ipak, time problem nije rešen. Novković napominje da ovo nije prvi put da se debate na važne teme organizuju u ovoj sali, u kojoj i pored brojnih obećanja, nije napravljen lift i osobe sa invaliditetom su diskriminisane.

Ovo je više od diskriminacije – napominje Novković.


Đorđević: Nacrt zakona ima brojne nedostatke

Đorđević je govorio i o nacrtu Zakona o zabrani diskriminacije, a kaže da su organizacije koje se bave ljudskim pravima u njemu prepoznale nekoliko problema.

Pre svega napominje da su jezičke konstrukcije članova Zakona nejasne, te mogu da dovedu do različitih zaključaka, a napominje da kada su ljudska prava u pitanju tu nema mesta slobodnim tumačenjima i sve mora da bude jasno i precizno određeno.

Govorilo se o zabrani diskriminacije, a ljudi u kolicima diskriminisani; foto: JV-J. A.

Drugi problem je što sam nacrt nije urađen u skladu sa pravilima pisanja zakona. Treću grupu čine pravno-sistemski nedostaci koji oneomogućavaju adekvatnu primenu zakona, ima tu dosta detalja o postupcima po pritužbi. Četvrtu grupu čine nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji po našem mišljenju dovode u sumnju stvarnu nameru zakonopisca da ovim nacrtom i izmenama i dopunama želi da unapredi Zakon o zabrani diskriminacije – ističe Đorđević.

Kaže da u njemu ima i kaznenih odredbi i da je to neophodno, ali da se ni one ne primenjuju i daje primer današnje javne rasprave na koju osobe u kolicima nisu mogle da prisustvuju.

Govorilo se o zabrani diskriminacije, a ljudi u kolicima diskriminisani; foto: JV-J. A.

Ovaj organ javne vlasti (Skupština), za svaki događaj bi odgovorno lice moralo da plaća kaznene odredbe, za svaki javni događaj. I sada bi Ministarstvo rada i socijalne politike trebalo da plati, zbog toga što je organizovalo ovakvu javnu raspravu u ovom prostoru, uprkos tome što im je ukazano da je ovo nedostupan prostor, ali to su sve izazovi koji su jednako veliki kao i nejasna pravna pravila – priča Đorđević.

Najavljuje da će Koalicija protiv diskriminacije i organizacije civilnog društva do kraja javnih rasprava u elektronskoj formi dostaviti Ministarstvu predlog svih izmena i dopuna, koje bi trebalo da budu uključene u Zakon o zabrani diskriminacije, kako bi on bio efektivniji i efikasniji i kako bi unapredio antidiskriminacioni pravni okvir.