Zajedno za pristupačnost 10.12.2018.

2188

Snimak Otvorenog foruma pod nazivom „Zajedno za pristupačnost“, koji je Odbor za ljudska prava Niš u saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom iz Niša: Centrom za samostalni život invalida, Udruženjem distrofičara Niš, Udruženjem studenata sa hendikepom i Fondacijom PONS, Udruženjem paraplegičara nišavskog okruga, 10. decembra 2018. godine organizovao u Gradskoj kući u Nišu 10. decembra 2018. godine.

Forum je organizovan 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava sa ciljem da se još jednom ukaže na prava jedne od najdiskriminisanijh društvenih grupa, a istovremeno još jednom naglasi obaveza lokalne zajednice da stvori jednake uslove za sve građane, bez obzira na njihova lična svojstva. O diskriminaciji kojoj su svakodnevno izloženi i problemima sa kojima se suočavaju dok se školuju, učesnike Foruma informisali su Vuk Đorđević, Dimitrije Anđelković i Vladimir Bakanj.

„Otvoreni forum” je jedna od aktivnosti inicijative „Zajedno za pristupačnost“Odbora za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.

#ljudskaprava #dostojanstvo #obrazovanje
Glasno i jasno o EU