Novo saopštenje Koalicije protiv diskriminacije

2071

Pokušaji da se rešenja u predlogu Zakona protiv diskriminacije predstave kao ekstremna ili kao rešenja kojima je potrebno dodatno usaglašavanje predstavljaju obmanu javnosti i imaju za cilj da prikriju odgovornost za povlačenje zakona samo 15 sati pre početka rasprave u Skupštini Srbije.

Očekujemo da umesto obećanja, Vlada Srbije zakon odmah vrati u proceduru bez izmena, a od Skupštine da bez odlaganja usvoji predloženi tekst. Smatramo da je svaka dalja promena zakona neprihvatljiva i da Vlada Srbije mora stati iza predloga koji je sasvim usaglašen sa svim relevantnim akterima, a prvenstveno sa onima na koje se zakon odnosi.

Nevladine organizacije zahtevaju donošenje opšteg Zakona protiv diskriminacije još od 2001. godine, kada je izrađen prvi predlog i od kada traju konsultacije i usaglašavanje sa svima koji su zainteresovani za donošenje zakona. Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva rada i socijalne politike povodom poslednjeg teksta zakona trajala je 6 meseci. Tokom ove rasprave, većina odredbi je dodatno usaglašavana sa primedbama ili je precizirana što je rezultiralo tekstom koji je dobio najširu moguću podršku i najbolje ocene međunarodnih organizacija. Kao i mnoge druge, primedbe Ministarstva vera su uzete u obzir i tekst je izmenjen u skladu sa njima.

Pokušaji da se rešenja u predlogu Zakona protiv diskriminacije predstave kao ekstremna ili kao rešenja kojima je potrebno dodatno usaglašavanje predstavljaju obmanu javnosti i imaju za cilj da prikriju odgovornost za povlačenje zakona samo 15 sati pre početka rasprave u Skupštini Srbije. Očekujemo da umesto obećanja, Vlada Srbije zakon odmah vrati u proceduru bez izmena, a od Skupštine da bez odlaganja usvoji predloženi tekst. Smatramo da je svaka dalja promena zakona neprihvatljiva i da Vlada Srbije mora stati iza predloga koji je sasvim usaglašen sa svim relevantnim akterima, a prvenstveno sa onima na koje se zakon odnosi.

Nevladine organizacije zahtevaju donošenje opšteg Zakona protiv diskriminacije još od 2001. godine, kada je izrađen prvi predlog i od kada traju konsultacije i usaglašavanje sa svima koji su zainteresovani za donošenje zakona. Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva rada i socijalne politike povodom poslednjeg teksta zakona trajala je 6 meseci. Tokom ove rasprave, većina odredbi je dodatno usaglašavana sa primedbama ili je precizirana što je rezultiralo tekstom koji je dobio najširu moguću podršku i najbolje ocene međunarodnih organizacija. Kao i mnoge druge, primedbe Ministarstva vera su uzete u obzir i tekst je izmenjen u skladu sa njima.

S obzirom da verujemo da su sloboda mišljenja, sloboda izražavanja i sloboda veroispovesti osnovna prava i slobode svakog pojedinca, ne smatramo da je problem u iznošenju stavova verskih ili bilo kojih drugih organizacija. Međutim, ukoliko samo zbog želje verskih zajednica doće do usvajanje promena koje bi bile ispod nivoa koji je predvičen Ustavom Srbije, ratifikovanim međunarodnim ugovorima, praksom Evropskog suda za ljudska prava i direktivama EU, to bi predstavljalo jasan signal da vladavina prava i jednakost nisu vrednosti za koje se zalaže Vlada Srbije.

Vlada Srbije još uvek nije vratila Zakon protiv diskriminacije u proceduru Skupštini Srbije niti postoje čvrste garancije da će to biti urađeno bez promena teksta zakona. Izjave predstavnika vlasti da će uslediti usaglašavanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom i drugim verskim zajednicama su uopštene i nejasne u pogledu načina i vremenskog trajanja. Smatramo da odredbe članova 18. i 21. oko kojih navodno postoji zabrinutost verskih zajednica, predstavljaju minimum i da garancije jednakosti u ovim članovima nije moguće dalje snižavati. Eventualne promene u drugim delovima zakona koji se tiću osnovnih odrebi ili mehanizama zaštite značile bi obesmišljavanje suštine predloga zakona.

Očekujemo da Vlada Srbije preuzme punu odgovornost za usvajanje zakona i da upravo na primeru Zakona protiv diskriminacije pokaže da demokratska procedura i vladavina prava u Srbiji postoje, a da jednakost svih građana zaista jeste vrednost na kojoj će se temeljiti budućnost društva. Ukoliko dođe do odustajanja od minimalnih standarda pre skupštinske rasprave ili kroz usvajanje amandmana, smatraćemo da Vlada Srbije odustaje od demokratskih vrednosti i uspostavljanja tolerancije i jednakosti svih građana.

Molimo sve partnerske organizacije civilnog društva, sindikate, medije i druge subjekte da se pridruže ovom saopštenju, slanjem poruke na potpisi@cups.rs. Uz to, molimo sve koji podržavaju ovo saopštenje da ga proslede ga na svoje mailing liste i postave na svoje Internet prezentacije.

KPD

Članice Koalicije protiv diskriminacije:

1. Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS)

2. švedski Helsinški odbor za ljudska prava

3. Gej-Strejt Alijansa

4. Inicijativa mladih za ljudska prava

5. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

6. Anti-trafiking centar

7. Udruženje studenata sa hendikepom

8. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“

9. Gayten LGBT

Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine

10. Odbor za ljudska prava Valjevo

11. Odbor za ljudska prava Niš

12. Odbor za ljudska prava Negotin

13. Vojvođanski centar za ljudska prava

14. Građanski forum Novi Pazar

15. Odbor za ljudska prava Vranje

Saopštenje podržavaju i:

16. Agencija Vranje Press

17. ALTERO – Asocijacija za Lični Trening, Edukaciju, Razvoj i Osnaživanje

18. Asocijacija “Duga”, šabac

19. Autonomni ženski centar

20. Beogradski centar za ljudska prava

21. BIBIJA – Romski ženski centar, Beograd

22. Centar za afirmaciju i integraciju romske zajednice

23. Centar za civilno-vojne odnose

24. Centar za dečija prava, Kraljevo

25. Centar za evroatlantske studije (CEAS)

26. Centar za građansko delovanje

27. Centar za integraciju mladih,

28. Centar za ljudska prava Niš

29. Centar za mir i razvoj demokratije

30. Centar za nenasilnu akciju

31. Centar za prava manjina

32. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture ˝Lambda˝ Niš i Kragujevac

33. Centar za razvoj civilnih resursa Niš

34. Centar za razvoj civilnog društva

35. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš

36. Centar za regionalnu politiku Niš

37. Dečiji romski centar

38. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije

39. Društvo za zaštitu i unapređenje mentalog zdravlja dece i omladine, Niš

40. EBART dokumentacija

41. Esperanca Novi Sad

42. EXIT Services

43. Fond B92

44. Fond za humanitarno pravo

45. Forum NVO Kraljevo

46. Generator Vranje

47. Glas razlike

48. Građanska inicijativa “Majka Hrabrost”

49. Građanske inicijative

50. Građanski centar Kragujevac

51. Grupa MOST

52. Helsinški odbor za ljudska prava

53. “HORA” Grupa za emancipaciju žena, Valjevo

54. Humanitarno udruženje Roma

55. IAN Međunarodna mreža pomoći

56. Impuls Tutin

57. Impunity Watch

58. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom

59. Inkluzivni pokret

60. IP “Novine Borba” DOO

61. International Aid Network (IAN)

62. inQueerizicija – nova gej scena, Zagreb

63. JAZAS – asocijacija za borbu protiv side, Beograd

64. Kontekst galerija, Beograd

65. Kulturni centar Damad Novi Pazar

66. Lezbijska Sekcija SKUC-LL, Ljubljana

67. Liberalni centar

68. Linet

69. Media&Reform Centar Niš

70. Medija centar Niš

71. Mental Disability Rights International

72. Millenium Kragujevac

73. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

74. Novinska agencija Timoc Press

75. NVO “Astra”

76. NVO “Peščanik”

77. NVO SOopen, Sombor

78. Odbor za građansku inicijativu Niš

79. Organizacija “…IZ KRUGA”

80. Praxis

81. Prijatelji dece Inčija

82. Queer Beograd

83. Queeria Centar

84. Regionalni centar za manjine

85. Rekonstrukcija ženski fond

86. Resurs Centar Bor

87. Resurs Centar Leskovac

88. Resurs Centar Niš

89. REX

90. Ruka prijateljstva Kraljevo

91. Sandžački intelektualni krug Novi Pazar

92. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar

93. Savez Vlaha Srbije

94. Sekretarijat ANEM-a

95. Smart kolektiv

96. SOS telefon Vranje

97. Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama “Palestra”, Kruševac

98. SPY – Siguran Puls mladih, LGBT organizacija za zastitu ljudskih prava i zdravlja

99. Sretenje Požega

100. STATION Service for contemporary dance, Beograd

101. Udruženje “NO Mobbing”, Beograd

102. Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”

103. UG “Živeti uspravno”

104. Vlaška demokratska stranka Srbije

105. Vlaška kulturna inicijativa

106. Vojvođanski građanski centar

107. Volonterski centar Vojvodine

108. YUCOM

109. Zagreb pride, Zagreb

110. Zaječarska inicijativa

111. Žene na delu

112. Žene u crnom

113. Žene za mir

114. Ženski forum Negotin

115. Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju Niš

116. Žindok – Ženski informativno-dokumentarni centar