Predstavka RRA

2021

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava i organizacije okupljene oko Koalicije protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, švedski helsinški odbor za ljudska prava, Gej-Strejt Alijansa, Inicijativa mladih za ljudska prava, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“, Gayten LGBT, obraćaju vam se u vezi sa kršenjem člana 77. stav 3. i člana 78. stav 2. Zakona o Radiodufuziji Republike Srbije

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava i organizacije okupljene oko Koalicije protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, švedski helsinški odbor za ljudska prava, Gej-Strejt Alijansa, Inicijativa mladih za ljudska prava, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“, Gayten LGBT, obraćaju vam se u vezi sa kršenjem člana 77. stav 3. i člana 78. stav 2. Zakona o Radiodufuziji Republike Srbije.

Naime, u emisiji “Da, možda ne“ koja je 11. marta 2009. godine emitovana na i programu RTS-a, autorka i voditeljka emisije, Olivera Kovačević, je kao goste pomenute emisije pozvala predstavnike četiri najveće verske zajednice u Srbiji koji su govorili o nedostacima i potrebi da se predlog Zakona protiv diskriminacije izmeni i dopuni, odnosno „upodobi“ shvatanjima verskih učenja tih religija.

Time je dato gotovo više od 90% vremena emisije, upravo stavovima jedne strane, tj. predstavnicima verskih zajednica, a drugačija mišljenja i stavovi, koji su pušteni kao tri kratka priloga, su trajali nekoliko minuta. Stoga je, bez sumnje, prekršen Član 77. stav 3. koji kaže da “programi koji se proizvode i emituju u okviru javnog radiodifuznog servisa, moraju da obezbede raznovrsnost i izbalansiranost sadržaja kojima se podržavaju demokratske vrednosti savremenog društva“; i takođe je prekršen Član 78. stav 2. istog Zakona koji napominje „da su nosioci radiodifuznog servisa dužni da proizvode i emituju programe namenjene svim segmentima društva, vodeći pri tom računa, naročito o specifičnim društvenim grupama“.

Takođe, Koalicija protiv diskriminacije je juče, 11. marta 2009. godine, pre emitovanja emisije, uputila pismo direktoru Radio Televizije Srbije, Aleksandru Tijaniću, izražavajući protest povodom snimanja pomenute emisije “Da, možda ne“, upravo zbog takve uređivačke politike koja minimalizuje drugačija misljenja i stavove, dajući im vrlo malo vremana u sadržaju te emisije. Povodom tog pisma dobijen je i odgovor g. Tijanića.

Na osnovu svega gore navedenog, Labris-organizacija za lezbejska ljudska prava i organizacije okupljene oko Koalicije protiv diskriminacije, traže od Saveta Republičke Radiodifuzne Agencije da, u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima iz članova 17. i 18. Zakona o Radiodifuziji, utvrdi povredu članova 77. stav 3. i člana 78. stav 2 Zakona o Radiodifuziji, i izrekne odgovarajuće mere emitera.