Apel Koalicije protiv diskriminacije predsednici Narodne skupštine

2076

PREDSEDNICI NARODNE SKUPŠTINE

Gospođi Slavici Đukić Dejanović

Koalicija protiv diskriminacije koju čine Centar za unapređivanje pravnih studija, švedski helsinški odbor za ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa mladih za ljudska prava, Gej-strejt alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS, Gayten i Inicijativa za inkluziju VelikiMali, izražava zadovoljstvo zbog toga što je Predlog zakona protiv diskriminacije najzad ušao u postupak usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

PREDSEDNICI NARODNE SKUPŠTINE

Gospođi Slavici Đukić Dejanović

Koalicija protiv diskriminacije koju čine Centar za unapređivanje pravnih studija, švedski helsinški odbor za ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa mladih za ljudska prava, Gej-strejt alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS, Gayten i Inicijativa za inkluziju VelikiMali, izražava zadovoljstvo zbog toga što je Predlog zakona protiv diskriminacije najzad ušao u postupak usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predlog zakona o zabrani diskriminacije izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i burnu raspravu među poslanicima Narodne skupštine. Na tekst zakona podneto je, kako smo upoznati, preko 600 amandmana. Prema Poslovniku o radu Narodne skupštine, rasprava o zakonu u pojedinostima vremenski je ograničena tako da je već sada izvesno da većina podnosilaca amandmana neće biti u prilici da ih predstavi na sednici Narodne skupštine.

S obzirom da se radi o tekstu zakona koji je od najvećeg značaja za uživanje prava i sloboda onih koji žive u našem društvu, smatramo da bi u konkretnom slučaju bilo neophodno potrebno da se podneti amandmani predstave narodnim poslanicima. Time bi se omogućilo javnosti Srbije da se neposredno upozna sa idejama na kojima su ovi amandmani zasnovani i otklone nedoumice u pogledu sadržaja pojedinih zakonskih rešenja, kao i sumnja u pogledu demokratićnosti postupka usvajanja zakona. Čini se da bi time takođe i motivi za podnošenje ogromne većine ovih amandmana postali sasvim vidljivi.

Stoga Vas molimo da, u konsultacijama sa predstavnicima svih poslaničkih grupa, postignete dogovor o tome da se omogući duže vreme za raspravu o Predlogu zakona u pojedinostima i tako omogućite predstavljanje podnetih amandmana.

Koordinator Koalicije protiv diskriminacije

Saša Gajin