Kampanja “Ljudska prava svima”

2076

Kampanja ¨Ljudska prava svima¨ u realizaciji mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, posvećena je 10.decembru – Međunarodnom danu ljudskih prava. Kao i predhodne godine i ove 2002. godine su Odbori za ljudska prava u Srbiji, integrisanom kampanjom povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, želeli da promovišu pojam i značaj ljudskih prava, obeleže Međunarodni dan ljudskih prava i promovišu Univerzalnu deklaraciju Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima. Kampanja ¨Ljudska prava svima¨ realizovana je u 5 gradova u Srbiji (Niš, Negotin, Bor, Novi Pazar i Leskovac), kao zajednička aktivnost i delatnost CHRIS mreže.

Ciljna grupa kojoj se kampanja povodom dana ljudkih prava direktno obraća jeste čitav civilni sektor u Srbiji. Ideja vodilja čitave kampanje jeste proces javne edukacije o ljudskim pravima i animiranje civilnog dela društva tj. građana. Onih samosvesnih individua koje moraju i trebaju da poznaju svoja ljudska prava, samim tim i da prepoznaju ljudska prava drugih i… da ih poštuju.