Vladavina prava: pogled Evropske unije

2264

Dvanaesto predavanje  u okviru  Obuke za praćenje reforme pravosuđa  održano je  21. maja 2020. godine, a kao i prethodna tri, ovo predavanje je organizovano online preko Zoom platforme. Polaznici/ce obuke, sudski, tužilački i advokatski pripravnici i pomoćnici, studenti završnih godina pravnog fakulteta, novinari i aktivisti organizacija civilnog društva iz Niša, Vranja, Leskovca i Pirota imali su priliku da čuju predavanje i razgovaraju sa Milanom Antonijevićem, izvršnim direktorom Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Evropska unija je Srbiji dodelila status zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji 2012. godine, te su 2013. počeli pretpristupni pregovori o članstvu. Ovi pregovori teže prilagođavanju domaćeg pravnog sistema pravnim tekovinama Evropske unije. Pregovara se kroz 35 poglavlja i Srbija je u dosadašnjem toku pregovora sa EU otvorila 17 poglavlja i privremeno zatvorila dva. Jedno od najvažnijih do sada otvorenih Poglavlja je Pravosuđe i osnovna prava (Poglavlje 23), koje obuhvata izmene okvira u funkcionisanju pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite osnovnih prava. Ono je posebno važno jer obuhvata teme koje su ugrađene u temelje Unije bez koje je napredak u drugim poglavljima gotovo nemoguć. 

Kada su upitanju ocene EU o stanju vladavine prava u Srbiji, primera radi, u godišnjem izveštaju iz maja 2019, Evropska komisija je konstatovala da: je politička scena svakim danom sve podeljenija i da u njoj nema dijaloga, što negativno utiče na funkcionisanje demokratskih institucija, a naročito Skupštine; vladajuća skupštinska većina onemogućava kontrolu izvršne vlasti; zabrinjava što je preko polovine zakona usvojeno po hitnoj proceduri; konstatovani su napadi i pretnje novinarima, kao i fizički napad na opozicionog stranačkog lidera, što je iniciralo građanske proteste; Srbija nije primenila ranije upućene zamerke na tok izbornog procesa.

Tokom predavanja bilo je govora  o situaciji i problemima u oblasti vladavine prava viđene očima Evropke unije, ali i sledećim pitanjima: na koji način se vladavina prava u Srbiji, opisana i izveštajima EU, reflektuje na svakodnevni život i građane? Šta je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, na koji način je on uključen u pregovore i da li civilno društvo može da utiče na proces pregovora. Šta bi civilno društvo još moglo da čini u ovom procesu, a možda ne čini dovoljno, kako se ključni problemi reflektuju na širi društveni i politički plan bila su takođe neka od pitanja o kojima je  bilo reči na predavanju.

Moguća nova šansa za ubrzanje EU integracija Srbije | Infovranjske 29.05.2020.

Glavni cilj obuke je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa, i sastavni je deo projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji realizuju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Odbor za ljudska prava Niš. #PravosudnabaZAjug