Mobilna pravna podrška

961
Produkcija Romaworld,14.05.2021.

Produkcija Romaworld je povodom realizacije projekta Mobilna pravna podrška, a u cilju cilju informisanja prevashodno romske zajednice, snimila video prilog.

Projekat “Mobilna pravna podrška” se realizuje u Nišu, Prokuplju Merošini i Vlasotincu. Pravni fakultet Niš sa svojom Pravnom klinikom svesrdno pomaže u realizaciji ovog projekta, a korisnici su pripadnici ranjivih društvenih grupa (osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, pripadnici romske zajednice i drugi). Menadžerka projekta Maja Kamenov je posebno istakla značaj mobilne pravne za građane koji nemaju drugu mogučnost da ostvare pristup pravu i pravdi, kao  i dodatnu mogućnost da se i na ovaj način građani informišu o svojim pravima. Mobilni pravni tim,  koji čine studenti Pravnog fakulteta, profesori i advokati, svakog utorka su u prostorijama Pravnog fakulteta u Nišu kada pružaju besplatnu  pravnu podršku građanima u Nišu,  a nakon toga po rasporedu mobilni pravni timovi su u Prokuplju, Merošinu i Vlasotincu kada građani tih zajednica mogu dobiti besplatnu  pravnu podršku.

Maja Kamenov, Odbor za ljudska prava Niš

Projekat Mobilna pravna podrška realizuje se zahvaljući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.