Ljudska prava – Uputstvo za upotrebu

2074

Odbor za građansku inicijativu, Niš

Autor: Nenad Popović

Knjiga je nastala kao rezultat razgovora autora knjige sa polaznicima ”Seminara o ljudskim pravima” koji je realizovan u okviru projekta Odbora za građansku inicijativu (OGI) iz Niša pod nazivom ” Jačanje nevladinog sektora u južnoj i istočnoj Srbiji”.

Ljudska Prava- Uputstvo za upotrebu