Konkurs za upis na program obuke u pravničkim veštinama pod nazivom Mobilna pravna podrška

843

Odbor za ljudska prava Niš raspisuje javni poziv za Obuku u pravničkim veštinama. Obuka je sastavni deo projekta ,,Mobilna pravna podrška,, koji se zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država,  realizuje na teritoriji sledećih gradova: Leskovac, Prokuplje i Niš. Osim obuke, projekat ima za cilj povećanje pristupa pravdi  pripadnicima ranjivih društvenih grupa.

Obuka Vam omogućava:
• Sticanje praktičnih znanja i savladavanje pravničkih veština, pod nadzorom profesora i advokata;
• Usvajanje standarda pravnog profesionalizma i pravne etike i
• Rad u malim grupama, uz primenu interaktivnih metoda nastave.
Očekujemo od Vas:
• Da ste studentkinja/student III, IV godine studija ili apsolvent/apsolventkinja;
• Da ste otvoreni za nove ideje i timski rad i
• Da ste spremni za odlazak na teren i rad na realizaciji mobilne pravne podrške.
Dodatne informacije
Na program obuke biće upisano 32 studentkinje/studenata. Nakon uspešno okončanog kliničkog
programa obuke i rada sa građanima, studenti dobijaju sertifikate kao dokaz o pohađanju obuke
i učešću u programu mobilne pravne podrške.
Na konkurs se možete prijavitislanjem popunjenog prijavnog lista na adresu prijava@chrin.org.rs
Na istu adresu možete poslati i eventualna pitanja u vezi sa projektom.
Poslednji dan za prijavu na konkurs je 23.10.2020. godine.
Intervju sa prijavljenim kandidatkinjama/kandidatima obaviće se po naknadno utvrđenom
rasporedu, a o terminima i rasporedu ćete biti obavešteni mejlom i telefonom. Prijave
kandidatkinja/kandidata koji ne pristupe intervjuu neće biti uzete u razmatranje. Prilikom izbora
studentkinja/studenata za upis, prednost će imati studentkinje/studenti koje/koji pokažu veću
motivisanost i spremnost za uključivanje u program.

Mobilna pravna podrška – Javni poziv

Mobilna pravna podrška-Prijavni list

Projekat Mobilna pravna podrška realizuje se zahvaljući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.