Zastupanje za unapređenje uslova života Roma u Boru

2251

U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS” aktivisti Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, lokalna kancelarija u Negotinu – Odbor za ljudska prava Negotin, organizovali su u petak, 22.09.2017. godine razgovor sa stanovnicima romskog naselja Staro Selište i Brezonik (selo) u Boru. Na mobilnom AD punktu postavljenom u Boru, građani su mogli da se informišu o programu besplatne pravne pomoći Mreže CHRIS, upoznaju sa mogućnostima zaštite svojih prava, a ujedno su informisani i o besplatnom call centru kao jednom od načina da stupe u kontakt sa pravnim timom Mreže CHRIS.

Mobilni AD punkt u Boru, pored Roma iz naselja Staro Selište i Brezonik, posetili su organizovano Romkinje iz ulica: Radnička, Dositeja Obradovića, Đure Đakovića, Ive Lole Ribara, Dositeja Obradovića, Ive Lole Ribara, Partizanska i Vojske Jugoslavije, da bi ukazale na loše uslove života u tim ulicama.

Susret sa pripadnicima romske zajednice u Boru realizovana je u okviru projekta Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS, zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders (Branitelji građanskih prava).