Tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije

2324

U petak 4. maja 2012. godine u Medija centru predstavljena su tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije.

Centar za unapređivanje pravnih studija i ostale organizacije-članice Koalicije protiv diskriminacije, uz konsultantsku pomoć pravnih stručnjaka AIRE centra iz Londona, izradile su tri nova modela zakona u oblasti borbe protiv diskriminacije i to:

Model zakona o razlozima i postupku ograničenja i zaštite pojedinih prava i sloboda

Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama

Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma

Sva tri modela zakona nastali su u cilju otvaranja dijaloga o budućim zakonskim rešenjima vezanim za obezbeđivanje pune jednakosti i zaštite prava istopolnih parova, zatim trans-osoba, kao i lica sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću. Predložena rešenja bi s toga trebalo razumeti kao početni radni materijal, na osnovu kojeg bi dalje, u saradnji pre svega sa organizacijama koje su posvećene pravima ovih kategorija lica, bilo moguće razmišljati o naprednijim, odnosno adekvatnijim normativnim rešenjima.

O sadržini svakog od tri ponuđena modela zakona govorili su  predstavnici Koalicije protiv diskriminacije, kao i predstavnici AIRE centra.

dr Saša Gajin, Koalicija protiv diskriminacije, CUPS
Biljana Braithwaite, AIRE centar
Jovanka Todorović Savović, Labris
Adam Weiss, AIRE centar
Milan Đurić, GAYTEN LGBT, Centar za promociju prava seksualnih manjina
Ljupka Mihajlovska, Udruženje studenata sa hendikepom
Luke Clements, AIRE centar