Sedamnaesti seminar Mreže CHRIS

2157

Sedamnaesti seminar Mreže CHRIS, pod nazivom ‘’Procesuiranje slučajeva diskriminacije pred sudom’’ održan je od 01.06.-02.06. 2007.god. u Niškoj Banji, kao sastavni deo projekta Mreža pravne pomoći CHRIS, čiji je jedan od segmenata permanentna edukacija regionalnog pula advokata i pravnika Mreže.

Nakon uvodnog obrađanja koordinatora, predavačice adv. Tanja Drobnjak i adv.Violeta Kočić iz Beograda su, u okviru stručnog dela seminara, pravnicima i advokatima u sastavu Mreže CHRIS skrenule pažnju na karakteristićne oblike diskriminacije, sa posebnim osvrtom na diskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Tom prilikom su izneti značajni primeri iz sudske prakse koji su ukazali na specifičnosti u dokazivanju diskriminacije i odabiru konkretnih slučajeva za procesuiranje.

Seminar je realizovan zahvaljujući podršci Swedish Helsinki Committee for Human Rights i Open Society Institute, koji su i bazični donatori Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji.