Savet za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih Nacija za ljudska prava

2201

Konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama o funkcionisanju Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih Nacija za ljudska prava održan je 23. Oktobra u prostorijama Mreže Odbora CHRIS u Nišu.

Savet za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih Naciija za ljudska prava je konstituisan 27. Marta 2015 godine. U tom trenutku je Srbija imala 367 preporuka koje su uputili mehanizmi UN za ljudska prava. Rad saveta je važan zbog samog procesa izveštavanja i komunikacije sa mehanizmima UN i zbog pregovaračkog procesa sa EU, ali njegov primarni zadatak jeste unapređenje stanja ljudskih prava u Srbiji. Ciljevi osnivanja Saveta su: Unapređenje komunikacije između državnih organa u sagledavanju stanja i pripremi izveštaja; poboljšanje saradnje između državnih organa i institucija i drugih relevantnih aktera; unapređenje institucionalne memorije o ovim pitanjima i unapređenje procesa implementacije preporuka.

Na konsultativnom sastanku u Nišu učestvovalo je 14-oro predstavnika osam nevladinih organizacija, kao i predstavnici Misije OSCE u Srbiji.  Predstavnici nevladinih organizacija su na sastanku imali priliku da se dodatno upoznaju sa procesom osnivanja Saveta, načinom funkcionisanja, ulogom nevladinh organizacija u radu Saveta kao i očekivanim efektima rada Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih Naciija za ljudska prava.

Konsultativni sastanak u Nišu organizovali su Komitet Pravnika za ljudska prava YUCOM, Misija OSCE u Srbiji i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.