Protest povodom nasilnog ponašanja nad studentima

2157

Koalicija protiv diskriminacije izražava oštar protest povodom upada pripadnika privatnog obezbeđenja na Filozofski Fakultet i njihovog nasilnog ponašanja prema studentima koji već 15. dan za redom održavaju proteste za ispunjenje svojih zahteva.

Naime, nekoliko radnika obezbeđenja koji su odbili da pokažu legitimacije, ironično  se predstavivši kao “članovi Vatrogasnog društva Vračar” nasrnulo je na studente i tom prilikom primenilo silu prema trojici studenata.

Koalicija protiv diskriminacije u potpunosti podržava studente Filozofskog i Filološkog fakulteta koji predstavljaju autentični izraz studentskih zahteva i protive se svakoj vrsti gušenja studentske borbe, pritiscima uprava tih Fakulteta i sakrivanja istine o lošoj situaciji u kojoj se školstvo danas nalazi.

Smatramo se pozvanim da reagujemo na pokušaj gušenja studentske svesti jer je pravo na obrazovanje jedno od osnovnih ljudskih prava i podsećamo da je Srbija ratifikovala Međunarodni pakt o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima u kome se u cilju punog ostvarenja prava na obrazovanje u članu 13. navodi da „više školovanje treba da bude dostupno svima podjednako, zavisno od sposobnosti svakoga, kroz odgovarajuća sredstva, a naročito kroz uvođenje besplatnog školovanja“.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labrisorganizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.