Predstavljanje Izveštaja Koalicije protiv diskriminacije za 2009. i dodela godišnjih nagrada za borbu protiv diskriminacije

2141

Koalicija protiv diskriminacije ustanovila je “Godišnju nagradu za borbu protiv diskriminacije” kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unaprećenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu predloga koje su joj do kraja 2009. godine, dostavili pojedinci i organizacije. članice Koalicije protiv diskriminacije su: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

“Nagrade za borbu protiv diskriminacije”, dodeljuju se za izuzetan doprinos u borbi protiv diskriminacije u Srbiji svake godine od 2008. godine i to u pet kategorija:

Mediji (javna glasila, novinari/ke, profesionalna udruženja)
Javna vlast (institucije javne vlasti, poslanici/e, funkcioneri/ke)
Organizacije civilnog društva (nvo, sindikati, profesionalna udruženja)
Biznis sektor (preduzeća, poslovni ljudi)
Javne ličnosti (umetnici/e, sportisti/kinje, glumci/ice, pevači/ce, politićari/ke)

Ove godine dobitnici “Nagrade za borbu protiv diskriminacije” za izuzetan doprinos u borbi protiv diskriminacije u 2009. godini su:
Mediji – RDP B92 d.o.o
Javna vlast – Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Republike Srbije i Tim Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije
Organizacije civilnog društva – NVO Peščanik
Biznis sektor –Telenor d.o.o
Javne ličnosti – Nikola Đuričko, glumac

U ime dobitnika nagrade u kategoriji „Biznis sektor“, kompanije „Telenor Srbija d.o.o.“ menadžer za eksterne komunikacije Ana Krstić izjavila je sledeće: „Dugoročni projekti Telenora i rezultati koji su nakon odrećenog vremena vidljivi i merljivi su podstrek za pružanje pomoći u rešavanju teškoća na koje odrećene društvene grupe nailaze. Cilj velikog broja naših aktivnosti je stvaranje inkluzivnog društva, kome težimo. Ponosni smo što primamo ovu nagradu. To je još jedna potvrda našeg društveno odgovornog rada i razlog više za pokretanje svakog sledećeg projekta, koji može da utiče na povećanje svesti o diskriminaciji i ljudima, koji se svakodnevno bore sa tim problemom.“

Članice Koalicije protiv diskriminacije, predstavile su četvrti po redu, redovni, godišnji Izveštaj o diskriminatorskoj praksi u zemlji.
Izveštaj su predstavili:
– Saša Gajin – koordinator Koalicije protiv diskriminacije i
– Dragana Vučković – Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava.

[td_video_youtube playlist_title=”” playlist_yt=”oO-OarxfKzg,qkZem05kPHM” playlist_auto_play=”0″]