Radionica “Testiranje diskriminacije” i Javni forum o diskriminaciji u Srbiji

2107

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Centar za unapređivanje pravnih studija i Koalicija protiv diskriminacije  su u četvrtak, 29. marta održali radionicu “Pravljenje izveštaja o incidentu i testiranje”. Radionica je održana u prostorijama Udruženja studenata sa hendikepom u Nišu, a fasilitatori radionice bili su Ljupka Mihajlovska, USH Beograd, Saša Gajin, CUPS i Jovana Vuković, RCM. Radionica je organizovana za predstavnike organizacija civilnog društva u Nišu koji su prisustvovali prezentaciji testiranja I obuke testera, kao i same metodologije testiranja, kao I prezentaciji o pravljenju izveštaja o incidentu.

Nakon radionice, učesnici su imali prilike da prisustvuju Javnom forumu – Diskriminacija u Srbiji, održanom u Gradskoj kući sa početkom u 14h. Cilj skupa bilo je otvaranje dijaloga o osobenim problemima diskriminacije u lokalnoj zajednici, a posebno o mogućnostima demokratskog prevazilaženja ovih problema na temelju međusobnog  punog uvažavanja ličnog dostojanstva i priznavanja jednakih prava i sloboda. Kao uvodničari, ispred Koalicije protiv diskriminacije  govorio je dr Saša Gajin, koordinator  Koalicije protiv diksriminacije, ispred Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji Dragan Đorđević, koordinator Mreže CHRIS, Slobodan Devedžić, ispred Udruženja studenata sa hendikepom, Mirjana Veljković, Udruženje studenata sa hendikepom Niš, Katica Ranđelović, Centar za samostalni život invalida Niš, Ana Saćipović, NVO Osvit Niš i Dobrila Zdravković, Zaštitnik građana Niš.

Javni  Forum u Nišu  zajednički organizuju Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Centar za unapređivanje pravnih studija i Koalicija protiv diskriminacije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Južne vesti – U Nišu održan javni forum o diskriminaciji

Južne vesti – Održana obuka za pravljenje izveštaja o incidentu