Praksa na polju ljudskih prava – sastanak sa predstavnicama “Ženskog prostora” iz Niša

2094

Zahvaljujući podršci Open Society Instituta iz Budimpešte, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje druge godine za redom  projekat ” Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovodi se istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanje sprovodi  Igor Zmitrovich, stručni saradnik Mreže CHRIS.

Predstavnici Mreže CHRIS, Igor Zmitrovich, Milan Krstev i Jelena Petrović  su u ponedeljak, 16. maja 2011. godine imali sastanak sa Anom Zorbić i Snežanom Stojanović iz nevladine organizacije „Ženski prostor“ iz Niša.

Na sastanku je bilo reči o počecima rada, ciljevima i aktivnostima Ženskog prostora, kao i o Romsko- Ženskoj Mreži Srbije, čiji je član i Ženski prostor. Takođe, bilo je reči kako o prethodnim, tako i o sadašnjim aktivnostima organizacije, koje su najviše usmerene na poboljšanje položaja Romkinja kao i njihovo aktivno učešće u društvu.