Pokrenuta platforma o zaštiti podataka o ličnosti

2090

Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS pokrenuli su platformu o zaštiti podataka o ličnosti sa ciljem podizanja svesti javnosti o značaju prava na privatnost, naročito u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Takođe, ova platforma može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama. Trudićemo se da redovno objavljujemo aktuelne zanimljivosti i na praktičan način ovu oblast približimo široj javnosti. Na platformi će biti dostupni tekstovi iz domaće i inostrane štampe, eseji, podcasti, video materijali, blogovi, kao i drugi materijali koji obrađuju praktična pitanja iz oblasti zaštite privatnosti. Platforma se nalazi na adresi www.partners-serbia.org/privatnost.

Ova platforma izrađena je u okviru projekta “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo”. Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.