Obezbediti alternativni smeštaj Romima iz Vojvođanske ulice

2095

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije zahtevaju od gradskih vlasti da bez odlaganja obezbede alternativni smeštaj za 36 Roma čije su domove u Vojvođanskoj 25 gradske vlasti počele da ruše jutros (7. oktobar 2010. godine) u 10h. Iako su porodice zahtevale još ranije da se obezbedi privremeni smeštaj, ovo nije učinjeno i rušenje kuća je danas, a stanari su sada na ulici, uključujući i 12 dece.

Prvo pokušaj iseljenja i rušenja njihovih domova desio se 28. Septembra 2010. godine u 10.45h, po zahtevu Direkcije za građevisnko zemljište i izgradnju Beograda. Ovaj objekat im je dodeljen 2003. godine na privremeno korišćenje nakon što su porodice iseljene sa Dorćola iz baraka u tzv. naselju Betonjerka. Posle reakcije domaće javnosti, Direkcija je tada odustala od iseljenja.

Ovog jutra, radnici angažovani od strane Direkcije počeli su rušenje objekta u Vojvođanskoj 25, uz asistenciju policije. Predstavnici Centra za socijalni rad su takođe bili prisutni, ali na zahteve da im se omogući alternativni smeštaj makar za decu odgovoreno im je da je „bolje da ćute, inače će im deca biti oduzeta“. Predstavnici Koalicije protiv diskriminacije su pratili ceo postupak rušenja kuća i uverila se da u ličnim kartama stanara postoji ova adresa kao stalno prebivalište.

Koalicija protiv diskriminacije poziva Grad Beograd i Vladu Srbije da u potpunosti poštuje obeveze koje slede iz Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji garantuje pravo na stanovanje, uključujući i alternativno zbrinjavanje u slučajevima prinudnog iseljenja. Očekujemo da građani pogođeni ovim i bilo kojim budućim prinudnim iseljenjem budu unapred zbrinuti, na način koji to predviđaju Opšti komentari 4 i 7 Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Koalicija protiv diskriminacije zahteva hitno obezbeđivanje alternativnog smeštaja i prestanak prakse iseljavanja porodica kojima ovakav smeštaj nije obezbeđen. Gradske vlasti ne smeju negirati ljudsko dostojanstvo, pravdajući se potrebom za izgradnjom infrastrukture u Beogradu. Ovakvo neprihvatljivo ponašanje i opravdanje vlasti je već bilo prisutno kod iseljenja Roma iz naselja „Belvil“.

Članice Koalicije protiv diskriminacije su Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, PRAXIS, Regionalni centar za manjine i Gayten LGBT.

Saopštenje podržavaju i partnerske organizacije:

1. Inicijativa mladih za ljudska prava
2. Fond za humanitarno pravo
3. Centar za kulturnu dekontaminaciju
4. Beogradski centar za ljudska prava
5. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
6. Žene u crnom
7. LINET,
8. Centar za razvoj civilnih resursa iz Nisa
9. Inicijativa za integracije (IFI) iz Vranja
10. Resurs centar-Beograd