XXII seminar Mreže CHRIS

2309

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u okviru projekta Mreža pravne pomoći CHRIS održala je XXII seminar za regionalni pul advokata, pravnika i asistenata Mreže CHRIS. Seminar je održan u periodu od 9. do 11. jula 2010. godine u hotelu „Relax“ u Kovačici. Teme seminara bile su:

– „Ustavna žalba“
– „Unapređenje rada pravnog tima Mreže Chris“ – pravilnik o radu pravnog tima Mreže CHRIS (kriterijumi i prioriteti za procesuiranje slučajeva,   baza podataka, izrada izveštaja)
– „Advokatski pul Mreže Odbora CHRIS – mogućnosti i prepreke budućeg rada“
– „Povećanje vidljivosti ostvarenih rezultata Mreže Odbora CHRIS“
– „Javno zastupanje Mreže CHRIS za uklanjanje arhitektonskih barijera“
– „Strategija rada Mreže CHRIS za period 2011. – 2014.“

Predavači i moderatori:

Marko Milanović – Beogradski Centar za ljudska prava
Ivana Šaković – koordinatorka pravnog tima Mreže Odbora CHRIS
Saša Aleksić – koordinator CHRIS kancelarije u Valjevu
Jelena Petrović – asistent koordinatora Mreže Odbora CHRIS
Dragan Đorđević – koordinator Mreže Odbora CHRISKovačica 10.07.2010. XXII seminar Mreže CHRIS