Mreža pravne pomoći – Kancelarija CHRIS u Novom Pazaru

2188

Projekat  “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći” realizuje je se u okviru programa Partnerstvo Evropske komisije za organizacije civilnog društva, zasnovan na principu da svako ima pravo da bude obavešten o svojim pravima.   Da bi se postigao ovaj cilj i jačanje uloge civilnog društva, projekat obuhvata mnoštvo usluga koje se pružaju građanima kako bi im se  omogućio pristup informacijama o svojim pravima, kao i kako bi dobili savete i pomoć kao i aktivno njihovo ostvarivanje.

U cilju dalje saradnje između Mreže CHRIS/kancelarije u Novom Pazaru i organizacija koje se bave diskriminisanim grupama u društvu, potpisani su sporazumi o saradnji. Naime, CHRIS kancelarija u Novom Pazaru potpisala je sporazume o pružanju besplatne pravne pomoći sa pet organizacija.

Ispred Društva mentalno nedovoljno razvijenih osoba ugovor je potpisao predsednik udruženja Tahir Delić. Na sastanku na kome su ispred CHRIS-a prisustvovali koordinator  kancelarije CHRIS u Novom Pazaru, Alija Halilović i pravnica Mersiha Redžović-Ugljanin, dogovorena je dalja saradnja po pitanju pružanja pravne pomoći za članove ovog udruženja i njihove roditelje.

Ispred Društva za cerebralnu paralizu sporazum o saradnji i pružanju besplatne pravne pomoći potpisala je  predsednica Adela Džanefendić. Na sastanku je sa predstavnicima Mreže CHRIS u Novom Pazaru razgovarano o glavnim problemima članova ovog udruženja.

Na sastanku koji je održan sa predstavnicima Saveza slepih i slabovidih razgovarano je o problemima pravne prirode sa kojima se članovi ovog udruženja svakodnevno suočavaju. U nadi da će kancelarija Mreže CHRIS pomoći u rešavanju istih, potpisan je sporazum o pružanju besplatne pravne pomoći sa stručnom saradnicom Indirom Ćatović.

Međuopštinski savez gluvih i nagluvih u Novom Pazaru je takođe još jedna od organizacija koja je od strane Mreže CHRIS prepoznata kao organizacija čiji su članovi diskriminisani u društvu. U vezi sa tim  sporazum o saradnji potpisao je predsednik Ismetom Buđevac.

Sporazum  o pružanju besplatne pravne pomoći potpisan je i sa predsednikom Muslimansko humanitarnog  društva  Merhamet Sandžak Ismetom Suljevićem gde je dogovorena dalja saradnja sa ovim udruženjem.

eu flag with text