Mreža CHRIS u poseti Valjevu

2087

Koordinatori Mreže CHRIS, Odbori za ljudska prava u Srbiji u dvodnevnoj poseti Valjevu obišli Odbor za ljudska prava Valjevo, Okružni sud, RTV MARš i Resurs centar Valjevo gde je održana i konferencija za novinare.

Prvi dan boravka u Valjevu je započet posetom Odboru za ljudska prava Valjevo, obostranim predstavljanjem ciljeva i misija organizacija i dogovorom o priključenju valjevskog Odbora Mreži CHRIS od 01.septembra 2004.godine.

Sastanku su ispred Odbora za ljdska prava Valjevo prisustvovali: Saša Aleksić, Aleksandar Milijašević, Ivana šaković i Aleksandar Perović. Mrežu CHRIS, Odbori za ljudska prava u Srbiji predstavili su: Suzana Antić Ristić, predsednica Odbora za prava čoveka Vranje, Dragan Djordjević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš, Alija Halilović, predsednik Građanskog foruma Novi Pazar i Dušan Prvulović, predsednik Odbora za ljudska prava Negotin i koordinator Mreže, kao i predstavnici švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava: Goran Miletić i Dano Kostovski. U Valjevu je održan redovni sastanak Mreže CHRIS i nastavljen rad na pisanju još dva projekata koje bi Mreža CHRIS radila do kraja godine.

Drugog dana posete Valjevu Mreža CHRIS je obišla Okružni sud u Valjevu. U jednosatnom razgovoru sa istražnim sudijom tog suda Draganom Obradovićem, predstavnici Mreže CHRIS saznali su da, i pored činjenice da Okružni sud nema dovoljan broj sudija, nema zaostalih predmeta iz ranijih godina. Važna je cinjenica da Odbor za ljudska prava Valjevo i sudija Dragan Obradović imaju iza sebe zajednički rad na projektu Odbora za ljudska prava Valjevo.

Predstavnici Mreže CHRIS posetili su privatnu RTV MARš, i u razgovoru sa direktorom i glavnim i odgovornim urednikom Zoranom Dove?er saznali i drugu stranu dogadjanja oko privremenog zatvaranja televizije za vreme akcije SABLJA i daljih mera protiv televizije MARš i vlasnika Zorana Dove?era. Poseta je nastavljena obilaskom radnog prostora i upoznavanjem sa programom i dosadašnjom dobrom saradnjom RTV MARš i Odbora za ljudska prava Valjevo.

Za sam kraj, u prostorijama Resurs centra Valjevo, održana je konferencija za novinare Odbora za ljudska prava Valjevo i Mreže CHRIS.