Monitoring i dokumentovanje slučajeva diskriminacije u Srbiji

2115

Kancelarija Mreže CHRIS u Nišu organizovala je tokom septembra meseca 2017 godine tri fokus grupe u Nišu, Lebanu i Vlasotincu. Aktivnosti su realizovane u u okviru projekta „Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“, finansiranog od strane Evropske unije, koji Mreža CHRIS realizuje u saradnji  sa NVO PRAXIS,  Equal Rights Trust iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Osnovni cilj ovih aktivnosti je dokumentovanje slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji koja još uvek nisu detaljno istražena, kroz prikupljanje kvantitativnih dokaza slučajeva i oblika diskriminacije, kao i subjektivnih iskustava žrtava diskriminacije. Mreža CHRIS sprovodiće monitoring i dokumentovanje slučajeva diskriminacije do januara 2018. godine, sa fokusom na na diskriminaciju Romkinja, koje su ujedno i osobe sa invaliditetom, u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, u sledećim mestima u Srbiji: Bujanovcu, Vladičinom Hanu, Vranju, Nišu, Vlasotincu, Lebanu, Negotinu, Zaječaru, Boru, Valjevu, Lazarevcu, Draginju, Novom Pazaru, Prijepolju i Tutinu.