Mera između kazne i šanse

2147

Odbor za ljudska prava Valjevo/kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu, realizovao je u okviru projekta Bolje razumevanje efekata alternativnih sankcija – BREAS TV emisiju posvećenu sistemu Alternativnih sankcija u Srbiji. Osim osvrta na trenutno stanje, izazove i prepreke  u primeni alternativnih sankcija u Srbiji, posebno je bilo reči o alternativnim merama  kao mogućoj  alternativi određivanju pritvora, radu u javnom interesu, uslovnoj osudi sa zaštitnim nadzorom, kao i o tome  zašto je rad u javnom interesu pogodnija i društveno prihvatljivija mera za učinioce lakših krivičnih dela. Emisiju je realizovala  TV Marš iz Valjeva.

Projekat BREAS se sprovodi zahvaljujući razumevanju i podršci Open Society Foundations