Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji

2241

U petak, 9. novembra, u holu Gradske kuće u Nišu, povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, održan je okrugli sto Javni forum – Diskriminacija Roma u Srbiji”.

Javni Forum u Nišu je jedna od aktivnosti kojom Antifašistički kolektiv obeleževa Međunarodni dan borbe protiv fašizma, 9. novembar. Antifašistički kolektiv grada Niša čine aktivisti i aktivistkinje organizacija civilnog društva: Odbor za ljudska prava, Centar lokalne demokratije – LDA, Centar za razvoj civilnih resursa, Yurom centar, Centar za devojke i Ženski prostor.

Cilj skupa bio je otvaranje dijaloga o problemima koji su posledica diskriminacije romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici, mogućnosti prevazilaženja ovih problema na temelju postojeće zakonske regulative i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

Na skupu su govorili ispred Civil Rights Defenders Sumeja Tulić, programski koordinator, ispred Gradskog veća Branislav Ranđelović, član, ispred Romskog nacionalnog saveta Alija Saćipovič, regionalni koordinator, ispred NVO Yurom centar Osman Balić , ispred NVO Ženski prostor Vera Kurtić, ispred NVO Osvit Ana Saćipovič, ispred NVO Centar za prava Romkinja Marija Manić i ispred Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS Dragan Đorđević, koordinator.

Netolerantan stav prema Romima posledica je nezadovoljstva mladih ljudi, a ne fašističkih ideja. Da se fašizam ne bi ponovio neophodno je edukovati mlade i podsetiti ih šta je ova ideja donela Evropi i svetu, rekao je gradski većnik Branislav Ranđelović. Na okruglom stolu bilo je reči o ponovnom pokretanju inicijative za otvaranje Romskog kulturnog centra, o problemima raseljenih Roma, ali i o nespremnosti grada sa odreaguje i da se reše neki manji problemi kao što su priključenje vode i struje. Diskriminacija manjina postoji u svim sferama života, a najvidljivija je prilikom obrazovanja i zapošljavanja, rečeno je na okruglom stolu.

Javni Forum u Nišu zajednički su organizovali Civil Rights Defenders, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, uz podršku National Endowment for Democracy, a u saradnji sa Antifašističkim kolektivom grada Niša.