Forum Pravnici za Pravnike, Drač, 14 – 16. mart

3844

Civil Rights Defenders organizovao je jedinstveni forum za unapređenje kapaciteta pravnika za ljudska prava i njihovo ohrabrivanje za razmenu stečenog iskustva. Oko 50 učesnika, uglavnom pravnika, zaposlenih i volontera iz organizacija za ljudska prava, okupili su se u Draču, u Albaniji, da učestvuju na prvom Forumu Pravnici za Pravnike, 14−16. mart.

Pravnici u regionu Zapadnog Balkana bore se za povećenje pristupa pravdi za žrtve kršenja ljudskih prava i za osiguravanje pristupa pravdi uopšte. Tokom foruma, učesnici iz Albanije su podelili svoja iskustva o sprovima u slučajevima kao što su pravo na pravično suđenje, braneći žene žrtve porodičnog nasilja na sudu i o sporovima pred Ustavnim Sudom u Albaniji za ukidanje sudskih taksi. Na forumu je bilo reči i o zastupanju osoba sa invaliditetom na sudu, kako efikasno sprovesti stratešku parnicu, zatim o prevenciji i suzbijanju govora mržnje, problematici Roma pred Evropskim sudom za ljudska prava, o internacionalnom pravu i pravu na stanovanje pripadnika Romske populacije, o ključnim problemima u vezi sa diskriminacijom pred domaćim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava i o slobodi savesti i veroispovesti.

Ovo je bila prilika da se razmene stečena iskustva i sastanu ključni stručnjaci za slučajeve strateškog parničenja u oblasti ljudskih prava kao što su nediskriminacija, prava Roma, sloboda informisanja i govor mržnje.

Forumu Pravnici za Pravnike prisustvovali su učesnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Predavači na forumu bili su predstavnici Albanskog Helsinškog Komiteta, zatim predstavnici Centra za građanske pravne inicijative, Albanske fondacija za prava osoba sa invaliditetom, pravni eksperti iz Civil Right Defenders-a, pravni savetnik sa Južnog Kavkaza, predstavnici Misija OEBS-a iz Bosne i Hercegovine, bivši sudija u Evropskom sudu za ljudska prava i ostali.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS imala je tri predstavnika na forumu.

Civil Rights Defenders imao je za cilj foruma da se stvori godišnji skup za pravnike ljudskih prava koji će rasti u godinama  koje dolaze.