Dvanaesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

2108

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je dvanesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Valjevu, u prostorijama u prostoru Kluba ND plus 26. novembra 2005. Tema seminara bila je ’Ljudska prava maloletnih učinioca krivičnih dela u kontekstu novog zakona o maloletničkom pravosuđu”.

Predavači su bili:

Nikola Milošević – sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji i član radne grupe za izradu ”Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica”;
Dragan Obradović – predsednik Okružnog suda Valjevo;
Slobodan Arsenijević- zamenik upravnika Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu.

Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Djordjevića, predavači su sa advokatima i pravnicima Mreže CHRIS obradili sledeća pitanja:

– Prezentacija ”Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica” – Nikola Milošević, Sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji i jedan od autora zakona;
– Praktični aspekt primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica – Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu;
– Primeri dobre prakse u saradnji nevladinih organizacija i ustanova za izvršenje zavodskih sankcija – Slobodan Arsenijević, zamenik upravnika Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu i Saša Aleksić, predsednik Upravnog odbora Odbora za ljudska prava Valjevo.

Seminar je realizovan zahvaljujući podršci švedskog Helsinškog Odbora za Ljudska Prava , bazičnog donatora Mreže Odbora CHRIS.