Apel Narodnoj skupštini RS

2154

Apel Narodnoj skupštini RS

Koalicija protiv diskriminacije, Koalicija za pristup pravdi i partnerske organizacije apeluju na poslanike Narodne skupštine da u toku tekućeg zasedanja usvoje Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

Vlada RS je 30. januara 2012. godine uputila Narodnoj skupštini na usvajanje Predlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku sa ciljem da se licima koja iz objektivnih razloga ne mogu da ispune uslove za upis u matičnu knjigu rođenih u upravnom postupku po odredbama Zakona o matičnim knjigama, omogući da u vanparničnom postupku pred sudom regulišu svoj status i tako izađu iz položaja pravno nevidljivih lica.

Nevladine organizacije, kao i Evropska Unija, Savet Evrope, UNHCR i druge međunarodne organizacije godinama zagovaraju sistemsko rešenje problema sa kojim se suočavaju pravno nevidljiva lica.

Apelujemo na vladajuću koaliciju u Narodnoj skupštini i sve narodne poslanike da usvoje Predlog zakona jer bi svako dalje odlaganje rešavanja ovog problema na predloženim osnovama bilo u potpunosti neopravdano i sasvim suprotno interesima pravno nevidljivih lica.

U Beogradu, 1. mart 2012. godine

Apel upućuju:

Koalicija protiv diskriminacije koju čine:

Centar za unapređivanje pravnih studija
Civil Right Defenders
Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine:
Odbor za ljudska prava Valjevo
Odbor za ljudska prava Niš
Odbor za ljudska prava Negotin
Vojvođanski centar za ljudska prava
Građanski forum Novi Pazar
Gayten LGBT
Labris
Udruženje studenata sa hendikepom
Praxis
Regionalni centar za manjine

 

Koalicija za pristup pravdi koju čine:

Centar za unapređivanje pravnih studija
Civil Right Defenders
Praxis
Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS koju čine:
Odbor za ljudska prava Valjevo
Odbor za ljudska prava Niš
Odbor za ljudska prava Negotin
Vojvođanski centar za ljudska prava
Građanski forum Novi Pazar
Fond za humanitarno pravo
Inicijativa mladih za ljudska prava
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

 

Apelu se pridružuju:

1.   NVO Atina
2.   NVO Nexus, Vranje
3.   URBAN-IN, Centar za razvoj neprofitnog sektora Sandzaka
4.   Humanitarno udruženje Zavičaj za povratak, Kragujevca
5.   Nepušački edukativni centar -RP Kragujevac
6.   Žene u crnom
7.   Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
8.   Beogradski centar za bezbednosnu politiku
9.   Udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije
10. Centar za praktičnu politiku
11. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Novi Sad
12. Građanske inicijative
13. Udruženje Sveti Spas
14. Društvo za mir, razvoj i ekologiju
15. Centar za decu i omladinu, Vrnjačka Banja
16. Beogradski centar za ljudska prava
17. UG „Nezavisni ženski centar“, Dimitrovgrad
18. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti
19. Udruženje „Narodni Parlament“, Leskovac
20. Novosadski humanitarni centar
21. Hartefakt
22. CRTA
23. Queeria Centar
24. Odbor za ljudska prava, Leskovac
25. NVO Fraktal
26. Centar za međunarodne i bezbednosne poslove
27. Centar za ljudska prava, Niš
28. Centar za razvoj civilnog društva
29. Nezavisno udruženje novinara Srbije
30. Građanska akcija, Pančevo
31. Ženska romska mreža Banata
32. Novosadska lezbejska organizacija
33. …IZ KRUGA – VOJVODINA, organizacija za podršku ženama s invaliditetom
34. Centar za prava Romkinja, Niš
35. Žene na delu
36. Udruženje građana „Zajedno, zajedno“
37. Udruženje „Prostor“
38. Rekonstrukcija Ženski fond
39. Udruženje za zaštitu i unapređenje položaja dece i mladih “KORAK NAPRED”, Kruševac
40. Udruženje građana Iskra, Loznica
41. IAN Međunarodna mreža pomoći
42. YUROM Centar
43. Romski ženski centar BIBIJA
44. Humanitarno udruženje Roma
45. Udruženje samohranih majki, Niš
46. Doc.dr Žolt Lazar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
47. Ljiljana Smajlović
48. Draško Bjelica
49. Vladislav Radaković
50. Ružica Dević
51. Snežana Baralić Bošnjak, pomoćnica sekretara za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i    civilni sektor, Gradska uprava Grada Pančeva
52. Milica Todorović, odbornica u Skupštini grada Pančeva