“Sudija kakvog građanin zaslužuje”

2167

U cilju podrške procesu reformi u pravosuđu, u periodu od 22. aprila – 22. maja 2002. godine Odbor za Ljudska Prava Niš realizovao je projekat Sudija kakvog građanin zaslužuje.

Aktivnosti:
U periodu od 22. aprila do 07. maja 2002. godine raspisan je konkurs za najbolji esej na temu “Sudija kakvog građanin zaslužuje”. Pravo učešća na konkursu imali su učenici pravno-birotehničkih škola u Srbiji (PBŠ “Dimitrije Davidović” – Zemun, PBŠ “9. maj” – Beograd, ABŠ Niš). Konkurs je oglašen plakatima postavljenim u svim školama (na oglasnim tablama, u učionicama, u školskim hodnicima,…). Podneto je ukupno 22 eseja od kojih je 5 najboljih nagrađeno vrednim nagradama (I nagrada – bicikl, II nagrada – CD walkman, III nagrada – kurs na računaru sa Internet radionicom, IV nagrada- language kurs, V nagrada – set knjiga).

Radove je ocenjivala komisija u sastavu: dipl. Pravnik Gorica Planić, dipl. pravnik Jelena Đurić, prof. Radmila Kovačević Kuštrimović dekan Pravnog fakulteta u Nišu. Svi podneti radovi biće prezentovani u “Zborniku eseja”.

Nagrađeni radovi:
I nagrada – Dragana Pavlović, IV/1, PBŠ “Dimitrije Davidović” Zemun (Preuzmite Esej)
II nagrada – Marina Gravara, III/1, PBŠ “9. maj” Beograd
III nagrada – Ana Ilić, III/2, ABŠ Niš
IV nagrada – Jelena Gocić, III/2, ABŠ Niš
V nagrada – Jelena Romić, III/1, PBŠ “9. maj” Beograd

Nagrada Pravnog fakulteta u Nišu – Agron Bakiju, PBŠ “Dimitrije Davidović” Zemun

Nagrada ABŠ Niš – Aleksandra Rajković, III/1, ABŠ Niš
22. maja 2002. godine u Nišu je održano takmičenje debatnih timova pravno-birotehničkih škola iz Niša, Beograda i Zemuna. Ekipe su se takmičile u simuliranju krivičnog postupka za krivično delo protiv života i tela. Svaki debatni tim činilo je 5 takmičara – učenika završnog razreda pravno – birotehničkih škola. Oni su najpre izvlačili redne brojeve po kojima su timovi nastupali, a zatim i zapečaćeni koverat sa temom za simulaciju. Svaki od timova imao je 15 minuta za pripremu i maksimalno 30 minuta za simulaciju. Timove je ocenjivao petočlani žiri koji su činili: profesori škola iz Niša, Beograda i Zemuna, dekan Pravnog fakulteta u Nišu i predstavnik Odbora za Ljudska Prava. Pobednički tim (ABŠ Niš) nagrađen je pohađanjem osnovnog kursa na računaru sa internet radionicom i učešćem na desetodnevnoj “Letnjoj školi ljudskih prava” mreže CHRIS – Odbora za ljudska prava u Srbiji.
Pobednički tim ABŠ Niš činili su:

Jelena Simić, IV/2
JelenaStojić, IV/2
Merlina Manojlović, IV/1
Goran Paunović, IV/1 Ana Milić, IV/2
profesor: Jelena Đurić

Za potrebe projekta odštampano je i ukupno 150 majica i kačketa sa porukom “Moje pravo – pravna država”. Majicu i kačket dobili su svi učesnici u projektu (učesnici konkursa za najbolji esej, članovi debatnih timova, članovi komisije, direktori škola, profesori koji su učestvovali u pripremi učenika za konkurs i takmičenje itd.).
Projektom predvi|ena saradnja sa jednom od lokalnih produkcijskih kuća ostvarena je sa produkcijskom kućom “ENTER”, koja je snimila ceo tok takmičenja u vidu 63-minutnog video i DVX materijala. Takmičenje će biti prezentovano u školama i na pravnim fakultetima u Srbiji, NVO-ima, gradjanima putem lokalnih TV stanica,…

Svakako treba istaći i kooperativnost i saradnju nastavnog kadra pravno-birotehničkih škola i samih učenika, bez čije pomoći projekat ne bi ni mogao biti realizovan. Njihovo angažovanje i uložena energija i trud dali su značajan doprinos uspešnosti realizacije projekta. Svojim učešćem u konkursu za najbolji esej, kao i učešćem na takmičenju srednjoškolci su poslali jasne i jednostavne poruke koje će, pre svega zahtevati posebnu pažnju onih ljudi, u ovom trenutku najodgovornijih za budućnost pravosudnog sistema Srbije.