Projekti realizovani u 2000. godini

2099

slika – 25. avgusta 2000. god. organizovali smo panel diskusiju “Zakon važi za sve”. Učesnici diskusije bili su Nataša Kandić, predsednik  fonda za humanitarno pravo, advokati Fonda i predstavnici Otpora iz Beograda i Novog Sada.

– 5. septembra 2000. god. organizovana je javna debata pod nazivom “Pravo na pravdu” u kojoj su učešće uzeli razrešene sudije, advokati i profesori Pravnog fakulteta u Nišu. Glavna tema debate bila je “Nezakonito razrešavanje sudija i nezavisno sudstvo u Jugoslaviji”.

– Uoči septembarskih izbora 2000. godine Odbor je realizovao i dve motivacione kampanje za animiranje glasačkog tela. Video kampanju “Iskoristi svoj glas” činilo je sedam različitih TV spotova koji su emitovani na devet TV stanica u sedam gradova jugoistočne Srbije poslednjih deset dana izborne kampanje.

– U situaciji nakon 24.09.2000 i nepriznavanja rezultata izbora od strane režima, Odbor za ljudska prava je zajedno sa još nekoliko NVO-a iz Niša pokrenuo kampanju “Podrška građanskoj neposlušnosti”. Kampanja se sastojala iz TV i radio spotova, štampanog materijala (nalepnica, letaka i dr) kao i na aktivnom učešću u svakodnevnim protestima. Težište aktivnosti i poruka bila je na ohrabrivanju građana da se kroz građansku neposlušnost i štrajkove izbore za priznavanje izbornih rezultata. Kampanja je više nego uspela i bila je jedina NVO kampanja podrške građanskoj neposlušnosti u Srbiji u oktobarskim događajima.

– Projekat “Potvrdi svoj izbor” za decembarske izbore 2000. godine. Cilj projekta “Potvrdi svoj izbor” bio je promocija ljudskih prava i sloboda kao osnovne tekovine civilnog društva i motivacija građana za što veći izlazak na izbore.
Ovakvom kampanjom se “dvostruko” delovalo na građane: javnim obrazovanjem kao podrškom demokratskom razvoju svesti o vrednostima i principima civilnog društva i posrednim motivisanjem građana za što masovniji izlazak na izbore i njihovo aktivno učešće u procesima odlučivanja.
Odbor za ljudska prava je za realizaciju svojih aktivnosti koristio dve forme:
· Direktan kontakt sa građanima
· Obraćanje građanima putem medija

– U saradnji sa Komitetom pravnika YUCOM, pokrenuli smo potpisivanje peticije za pokretanje Zakonodavne inicijative za izmenu i dopunu odredaba Zakona o Vojsci Jugoslavije koje se odnose na dužinu trajanja vojnog roka i pravo na prigovor savesti.

– Povodom 10.decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, Odbor za ljudska prava Niš raspisao je literarno-likovni konkurs “Dečija prava – moja prava” za učenike osnovnih škola u Ražanjskoj opštini. Najbolje radove su imali učenici sedmog razreda Osnovne škole u Vitoševcu. Za autore najboljih crteža i literarnih radova (15 ucenika), Odbor za ljudska prava Niš je obezbedio besplatni jednogodišnji kurs engleskog jezika, a prilikom dodele nagrada podeljen je i edukativno propagandni materijal CHRIS-a. Kurs je realizovan tokom 2001 godine u saradnji sa školom engleskog jezika “Anglia”.