Predstavljanje izveštaja “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”

2197

Inicijativa mladih za ljudska prava i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji sa organizacijom Civil Rights defenders održali su orkugli sto pod nazivom “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”. Okrugli sto je održan u petak, 6. juna u Media centru u Nišu. Tema  ovog okruglog stola bila je predstavljanje godišnjeg izveštaja Inicijative  “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”  kao i reforma  pravosuđa sa posebnim osvrtom na novu mrežu sudova u Srbiji, transparentnost sudskih procesa i dužinu trajanja sudskih procesa.

Na samom početku, uvodnu reč dao je Dragan Đorđević, koordinator Mreže CHRIS u Srbiji a nakon toga prisutnima se je obratio Marko Ilić ispred Inicijative i predstavio izveštaj. Na okruglom stolu ispred Inicijative govorili su i Ivan Đurić i Jovana Spremo. Nakon predstavljanja izveštaja učesnici na skupu imali su prilike da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.

Na okruglom stolu bilo je oko dvadesetak učesnika, predstavnika Višeg javnog tužilaštva, Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu, Pravosudne akademije, Advokatske komore i predstavnika nevladinog sektora.

Inicijativa mladih za ljudska prava je od 2011. godine počela monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima, sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije.  Metodologija rada na monitornigu i izradi izveštaja ogleda se u praćenju suđenja direktnim prisustvom istraživača Inicijative na raspravama i glavnim pretresima sudskih postrupaka koji se prate u kombinaciji sa uvidom u dokumentaciju konkretnih slučajeva prikupljenu na osnovu  korišćenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.