IZDVOJENA SREDSTVA U BUDŽETIMA ČETIRI GRADA ZA 2012. GODINU

2166

Sastanci u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu su pokazali da na nivou lokalnih odborničkih grupa i predstavnika lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća postoji razumevanje za problem naših sugrađana koji je dosada bio uglavnom nerešiv i koji se zajedničkim naporima i konkretnim akcijama može rešiti upravo na nivou lokalnih samouprava.

Sagovornici su kolegama iz kancelarija Mreže CHRIS takođe izrazili zadovoljstvo što se nevladina organizacija zauzela za rešavanje takvog problema i iznašla efikasan način da se međusobnom saradnjom, u dobroj veri i zajedničkim snagama postigne cilj u uklanjanju prepreka, poštovanju zakonskih propisa i izgradnji razvijenog, moralnog i humanijeg građanskog društva.

Na kraju, da ovaj projekat pokazuje i dokazuje kako nevladin sektor sa vlastima i nadležnima može da realizuje rešavanja pitanja koje je od svakodnevne životne važnosti za osobe sa invaliditetom u u ovom slučaju, govore odluke donete u pogledu budžeta za 2012 u ovim gradovima, i to:

Izdvojen je iznos od jednog miliona dinara u okviru budžeta Skupštine opštine Negotin za 2012. godinu za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na javnim objektima i pristupnim raskrsnicama;

U budžetu Grada Valjeva za 2012. godinu predviđena su sredstva od jednog i po miliona dinara za početak uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima lokalnih organa javne vlasti i pristupnim raskrsnicama;

U budžetu Grada Novog Pazara za 2012. godinu predviđen je iznos od jednog miliona dinara za uklanjanje arhitektonskih prepreka na javnim objektima za neometan pristup osoba koje žive sa invaliditetom;

U Novom Sadu je doneta odluka da se umesto budžetske stavke donese Strategija za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, koja će obuhvatiti sve oblasti (kulturu, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita).