Poštovanje različitosti – najveći izazov

1981

asna diskriminacija u Srbiji i dalje postoji, posebno prema pripadnicima romske manjine, kažu učesnici tribine u Nišu, organizovane povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije. Ipak, slažu se da Lokalni akcioni plan za Rome Grada Niša može da pomogne u rešavanju problema. Ali je neophodan dijalog i to na ravnopravnoj osnovi.