Zajedno za pristupačnost – Otvoreni forum

2442

U nameri da se još jednom skrene pažnja donosiocima odluka i široj javnosti na problem nepristupačnosti i nedostupnosti  obrazovnih institucija u Nišu, Odbor za ljudska prava Niš je u saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom iz Niša: Centrom za samostalni život invalida, Udruženjem distrofičara Niš, Udruženjem studenata sa hendikepom i Fondacijom PONS, Udruženjem paraplegičara nišavskog okruga, 10. decembra 2018. godine organizovao u Gradskoj kući u Nišu otvoreni forum pod nazivom „Zajedno za pristupačnost“.

Forum je organizovan   10. decembra na  Međunarodni dan ljudskih prava sa ciljem da se još  jednom ukaže na prava jedne od najdiskriminisanijh društvenih grupa, a  istovremeno još jednom naglasi obaveza lokalne zajednice da stvori jednake uslove za sve građane, bez obzira na njihova lična svojstva.

Proces javnog zastupanja „Zajedno za pristupačnost“ za uklanjanje arhitektonskih barijera  na ulazima i unutar određenih obrazovnih ustanova u Nišu,  utemeljen je kako u domaćim tako i međunarodnim pravnim propisima, koji pored jednakosti i ravnopravnosti svih građana takođe garantuju i nesmetano kretanje i pristup objektima u javnoj upotrebi. U skladu sa Zakonom, jedinica lokalne samouprave – Grad Niš (Skupština grada, javna preduzeća i određeni Sekretarijati)  dužna je da stvori dostupno okruženje i otkloni sve arhitektonske barijere koje onemogućavaju osobama sa invaliditetom da  samostalno ostvaruju svoja prava.

Opšti cilj ovog javnog zastupanja je smanjenje diskriminacije osoba sa invaliditetom stvaranjem pretpostavki za njihovo aktivno uključivanje u sistem obrazovanja i u život lokalne zajednice, kao i poštovanje načela jednakosti za sve građane Niša. Specifičan cilj je usvajanje  budžetske odluka Skupštine grada  Niša kojom će se  u budžetu za 2019. godinu opredeliti najmanje 3.500.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na ulazima i unutar određenih obrazovnih ustanova u Nišu.

O diskriminaciji kojoj su svakodnevno izloženi i problemima sa kojima se suočavaju dok se školuju,  učesnike Foruma informisali su Vuk Đorđević, Dimitrije Anđelković i Vladimir Bakanj.

Na forumu su  učestvovali predstavnici udruženja građana okupljenih u neformalnoj koaliciji za pristupačnost, predstavnici Gradskog veća, šefovi odborničkih grupa u  Skupštini grada, predstavnici nadležnih gradskih Sekretarijata, kancelarije Zaštitnika građana, Gimnazije 9. Maj, OŠ Branko Miljković.

#ljudskaprava #dostojanstvo #obrazovanje
Glasno i jasno o EU

„Otvoreni forum” je jedna od aktivnosti inicijative „Zajedno za pristupačnost“ Odbora za ljudska prava Niš u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.