Radionica o mehanizmima zaštite prava osoba sa invaliditetom

2187

U organizaciji Udruženja distrofičara Niš  31.jula 2019. godine, održana je radionica na temu “Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom”.

Radionica je održana u prostorijama Udruženja distrofičara, a o mehanizmima zastite i postupku ostvarivanja prava pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, pravnim  alatima koji su na raspolaganju za članovima i udruženjima osoba sa invaliditetom u ostvarivanju prava, govorila je Maja Kamenov, pravnica Odbora za ljudska prava Niš. Nakon radionice, nekoliko članova udruženja se obratilo sa konkretnim problemima sa kojima su susretali, posebno pri ostvarivanju prava pred organima uprave, što je pokazalo da je osim osnaživanja udruženja osoba sa invalidtetom i njihovih članova za samozastupanje osim  kontiunirane edukacije,   neophodna i pravna podrška u vidu besplatne pravne pomoći.